Aamaal
Aamaal Origin:
Muslim
Aamaal Pronounce:
Meaning of Aamaal:
Variant of Amal: Hopes. Aspirations. Wishes..
Aamaal in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Aamaal?
BOYS
GIRLS
+ Aamaal

Meaning and origin of the baby name aamaal. Meaning of aamaal. What does aamaal mean? aamaal origin. Information about aamaal.

Aamaal originates in Muslim language and means Variant of Amal: Hopes. Aspirations. Wishes..