Berdina
Berdina Origin:
German
Berdina Pronounce:
Meaning of Berdina:
Glorious.
Berdina in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Berdina?
BOYS
GIRLS
+ Berdina

Meaning and origin of the baby name berdina. Meaning of berdina. What does berdina mean? berdina origin. Information about berdina.

Berdina originates in German language and means Glorious.