Ekeka
Ekeka Origin:
Hawaiian
Ekeka Pronounce:
Meaning of Ekeka:
Wealthy.
Ekeka in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Ekeka?
BOYS
+ Ekeka
GIRLS

Meaning and origin of the baby name ekeka. Meaning of ekeka. What does ekeka mean? ekeka origin. Information about ekeka.

Ekeka originates in Hawaiian language and means Wealthy.