Jaala
Jaala Origin:
Biblical
Jaala Pronounce:
Meaning of Jaala:
Ascending, a little doe or goat.
Jaala in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Jaala?
BOYS
GIRLS
+ Jaala

Meaning and origin of the baby name jaala. Meaning of jaala. What does jaala mean? jaala origin. Information about jaala.

Jaala originates in Biblical language and means Ascending, a little doe or goat.