Whitey
Whitey Origin:
English
Whitey Pronounce:
Meaning of Whitey:
The English name Whitey means - white skinned; white haired
Whitey in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Whitey?
BOYS
+ Whitey
GIRLS

Meaning and origin of the baby name whitey. Meaning of whitey. What does whitey mean? whitey origin. Information about whitey.

Whitey originates in English language and means The English name Whitey means - white skinned; white haired