Whitford
Whitford Origin:
English
Whitford Pronounce:
Meaning of Whitford:
The English name Whitford means - white ford
Whitford in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Whitford?
BOYS
+ Whitford
GIRLS

Meaning and origin of the baby name whitford. Meaning of whitford. What does whitford mean? whitford origin. Information about whitford.

Whitford originates in English language and means The English name Whitford means - white ford