Zia
Zia Origin:
Biblical
Zia Pronounce:
Meaning of Zia:
Sweat, swelling.
Zia in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Zia?
BOYS
GIRLS
+ Zia

Meaning and origin of the baby name zia-3. Meaning of zia-3. What does zia-3 mean? zia-3 origin. Information about zia-3.

Zia originates in Biblical language and means Sweat, swelling.