Zibiah
Zibiah Origin:
Biblical
Zibiah Pronounce:
Meaning of Zibiah:
The Lord dwells; deer; goat
Zibiah in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Zibiah?
BOYS
+ Zibiah
GIRLS

Meaning and origin of the baby name zibiah-2. Meaning of zibiah-2. What does zibiah-2 mean? zibiah-2 origin. Information about zibiah-2.

Zibiah originates in Biblical language and means The Lord dwells; deer; goat